Holland Entertainment Management

startpaginastartpagina
evenementenevenementen
artiestenartiesten
nieuwsnieuws
zoekenzoeken
reagerenreageren
algemene voowaardenalgemene
voorwaarden

Lightgimmicks


H o l l a n d    E n t e r t a i n m e n t    M a n a g e m e n t

 


  Artiesten
Dee Jay's
Drive in shows
Entertainers
Goochelaars
Ilusionisten
Instrumentalisten
Kinderprogramma's
Looporkesten
Orkesten
Overige
Popgroepen / Bands
Sneltekenaars
Speciale acts
Theater/Musical
VariŽte
Zangduo's
Zangeressen
Zangers
Zanggroepen

Rowwen HŤze

Rowwen HŤze boeken

In 1991 brengt Rowwen HŤze 'Bestel mar' uit, een eigen bewer≠king
van Los Lobos' 'Anselma'. Het lied, waarin de landerig≠heid, maar
ook de warmte van het dorpscafť wordt bezongen, betekent de start
van een snelle landelijke doorbraak van de Limburgse band. Rowwen
HŤze begint een zegetocht langs het club- en feesttentencircuit,
en de geschiedenis van de band kan voortaan worden geschreven als
een opeenvolging van hoogtepun≠ten.
Rowwen HŤzes tweede cd, 'Boem' wordt goud. Hetzelfde lot is de
opvolgers van 'Boem' beschoren: de cd's 'Zondag in het Zuiden' en
" 't beste van twee werelden " bereiken zelfs een platina status.
In 1992 staat de band met veel succes op Pinkpop. Na afloop wordt
dat heuglijke feit door heel America gevierd. Er volgt in hetzelfde
jaar nog een spetterend optreden in het kader van de Amsterdamse
Uitmarkt, met als gasten Karin Bloemen, Pierre le Rue en, jawel,
Flaco Jimenez. Flaco, 'I love these guys' nodigt de band spontaan uit
om naar Texas te komen. Maar ja, vlieg≠angst, gehechtheid aan thuis,
dus dat voorlopig maar niet.
In 1993 staan de Limburgers op het prestigieuze Roskilde Festi≠val,
in 1997 op Parkpop in Den Haag en op Lowlands in Bidding≠huizen.

'Feestband'
De naam van 'Rowwen HŤze' is inmiddels meer dan gevestigd.
Al≠lereerst als 'feestband'. Begrijpelijk: elk optreden wordt
gekenmerkt door zweet, bier en een luid zingende, hossende menig≠te.
Maar stap voor stap wordt ook duidelijk dat de band niet alleen
maar staat voor heel veel plezier. Het zijn met name de teksten
van Poels, waarin heel minutieus en liefdevol het leven van alle
dag - liefde, ellende en dood - wordt be≠schreven, die aandacht
trekken. De roep om die liedjes eens weg te halen uit de atmosfeer
van de feesttent en ze in het theater te brengen wordt luider en
luider.
Eind 1997 is het zover. Rowwen HŤze laat zich door regisseur Loek
Sijbers overhalen en de band staat een maand lang in de schouwburg.
Mensen die wer≠den afge≠schrikt door het pogogeweld krijgen nu de
kans om van≠uit hun comfortabele theaterstoel het mooiste van Rowwen
HŤze te bewon≠deren. In de voorstelling 'Row≠wen HŤze giet vremd'
ver≠beelden amateurtoneelspelers en de band een dag uit het dorpsleven.
Er wordt gevreeŽn, geruzied, ge≠trouwd, gefeest en gestor≠ven.

Texas
Voorjaar 1998 blijkt zelfs bij Jack Poels van vliegangst geen sprake
meer. Rowwen HŤze gaat in Texas tussen de Duitse immi≠granten en de
chicano's op zoek naar haar roots. Een NPS-came≠ra≠ploeg gaat mee. De
band geeft enkele concerten in clubs in Austin en op het Texaanse
platteland. Flaco Jimenez wordt be≠zocht en ook diens broer Santiago.
Natuurlijk laat de band zich niet de kans ontgaan om samen muziek
te maken. 'Alles heeft hier een andere maat' constateren de bandleden
verwonderd in Le≠on Giesens documentaire 'Van America helemaal naar
Amerika' die eind 1998 door de NPS wordt uitgezonden. Maar er is
toch ook herkenning. Is bar-grill 'Moonriver' in Spicewood, gelegen
vlak bij de ranch van Willie Nelson, eigenlijk niet gewoon BoŽms Jeu?
Winter '98/'99 is Rowwen HŤze opnieuw in de schouwburg te vin≠den,
ditmaal in de vorm van een heuse theatertour. In de voor≠stelling
'Van America helemaal naar Amerika' doet de band akoes≠tisch verslag
van haar reis naar 'Groot Amerika'. Een jaar later volgt een reprise.
De show krijgt heel wat lof. Zo pro≠beert Dieter van den Bergh in OOR
te verwoorden wat de voor≠stelling bij hem losmaakte:
kippevel, tranen in de ogen en een brok in de keel.
'Van Ameri≠ca helemaal naar Amerika' ziet hij als 'de optelsom van
de allermooiste Rowwen HŤze-liedjes, ver≠pakt in mooie beelden, die
nu eindelijk de uitvoering krijgen die ze al jaren verdienen'.

Bevriende muzikanten
In 1999 volgt een tweede optreden op Pinkpop. Een maand later is
de band opnieuw in Landgraaf present; ditmaal als suppor≠ting act
op het concert van The Rolling Stones in het kader van de Bridges
to Babylon tour. In de herfst van dat jaar vindt plaats waar velen
al tijden naar uitkeken: een muzikale ontmoeting tussen Rowwen HŤze
en Los Lobos. In de prachti≠ge entou≠ra≠ge van het Amster≠dam≠se Para≠diso
wordt door Jack Poels en Cesar Rosas 'De moan' ('Estoy estado aqui')
inge≠zet, waarbij Tren van Enckevort en David Hidalgo de
accorde≠onpartij ver≠zorgen. Heel wat toeschouwers ondergaan met
tranen in hun ogen dit muzikaal geluk.
Eind augustus 2000 doet Rowwen HŤze weer eens de Zomerparkfees≠ten in
Venlo aan. Precies om middernacht zet de band 'November' in, de
ballade over een onmogelijke liefde die speelt in dit 'sted≠je van
lol en plezeer'.
In hezelfde jaar wordt met een feeste≠lijk concert op de thuisbasis
America samen met duizenden be≠zoekers het 15-jarig bestaan van de
band gevierd.

Afwisseling van tent- en schouwburgoptredens schijnt de band
ondertussen te beval≠len: In het seizoen 2001/2002 verzorgt Rowwen
HŤze een nieuwe thea≠ter≠show. Onder de geheimzin≠nige titel DADPGS
krijgen de bezoe≠kers voor de pauze een in≠kijkje in 'het oefenhok';
daarna maken ze gezeten in het plu≠che, dus 'zon≠der modder aan de
schoenen', een heus tent≠concert mee.
DADPGS ('Drinken as de pis giet stinken') blijkt uiteinde≠lijk een
medisch recept dat het aan de tap goed doet.
Kortom: we zijn weer thuis.

Dat optreden met verwante, bevriende muzikanten Rowwen HŤze in
hoge mate inspi≠reert, blijkt niet alleen uit het concert met Los
Lobos, maar ook tijdens een optreden met BlÝf, begin 2002, als in
Ahoy Rotterdam in het een week durende festival De Vrienden van
Amstel onder ande≠re een per≠fecte uit≠voering van BlÝfs 'Zater≠dag'
wordt ge≠bracht.

Lof
In de loop der jaren vallen de band de nodige prijzen ten deel.
Zo kent in 1997 de Nederlandse Toonkunstenaarsbond Rowwen HŤze
De Gouden Notekraker toe, uit waardering voor haar 'voort≠duren≠de
propaganda voor de levende muziek'. Op 15 februari 1999 ont≠vangt
Rowwen HŤze van de stichting Cona≠mus een Gouden Harp. Deze
oeuvreprijs wordt haar toegekend door een jury die
bestaat uit vakbroeders. In haar rapport prijst de jury Los Limbos
voor haar pioniersrol bij de herwaar≠dering van de regiopop, voor
de geloofwaardigheid van zingen in eigen dia≠lect. De teksten van
Jack Poels worden geprezen: 'Op een bijna poŽtische manier verhalen
ze van onopvallende, maar toch eigen≠lijk allemaal niet zulke gewone
mensen uit de Peelse regio'. Ook blijkt de jury onder de indruk van
het vakmanschap, enthou≠si≠asme, de vereen≠zelviging met het publiek
en de eigenzinnige richting die de band in artistiek opzicht heeft
gekozen.
Eigenzinnig is de band zeker, en dat niet alleen artistiek. Zo
staan Loek Sijbers en Leon Giesen - en zij niet alleen - ver≠baasd
over de wonderlijke chemie van het zestal dat met beperk≠te middelen
tot zulke wonderschone muziek komt. Gevraagd naar de reden van dit
succes komt gitarist Theo Joosten niet verder dan 'het zal wel aan
onze koppen liggen'. Maar uiteindelijk licht Jack Poels toch een
tipje van de slui≠er.
In zijn dankwoord bij de prijsuitreiking van de Gouden Harp zegt hij
namens de band met de prijs heel gelukkig te zijn.
En dan komt het: 'Maar aan geluk gaat een lange weg van geduld vooraf'.
Het geheim van Rowwen HŤze? Een kwestie van geduld!
reageren op Rowwen HŤze...  
Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Entertainment Management. Algemene Voorwaarden
© bbactive